Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1912, Samling 2, Afd. 1, Bd 2, 1911 års berättelser angående riksbanken och riksgäldskontoret

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1912___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 8.2 MB)
berrdg_1912___riksgäld__01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
berrdg_1912___riksgäld__02 sökbar PDF (storlek: 4.9 MB)

 

berrdg_1912___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
berrdg_1912___riksgäld__01 utskrifts-PDF (storlek: 83 MB)
berrdg_1912___riksgäld__02 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)

 

berrdg_1912___riksbank_ text i XML-format (storlek: 4.0 MB)
berrdg_1912___riksgäld__01 text i XML-format (storlek: 7.0 MB)
berrdg_1912___riksgäld__02 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)