Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1904, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 1

 

Källa: Riksdagen

kombet_1904____1_1 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
kombet_1904____1_2 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
kombet_1904____1_3 sökbar PDF (storlek: 7.8 MB)
kombet_1904____1_4 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
kombet_1904____1_5 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)

 

kombet_1904____1_1 utskrifts-PDF (storlek: 152 MB)
kombet_1904____1_2 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
kombet_1904____1_3 utskrifts-PDF (storlek: 49 MB)
kombet_1904____1_4 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
kombet_1904____1_5 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)

 

kombet_1904____1_1 text i XML-format (storlek: 3.1 MB)
kombet_1904____1_2 text i XML-format (storlek: 735 kB)
kombet_1904____1_3 text i XML-format (storlek: 2.1 MB)
kombet_1904____1_4 text i XML-format (storlek: 512 kB)
kombet_1904____1_5 text i XML-format (storlek: 220 kB)