Bihang till samtliga riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1865 och 1866. Fjerde samlingen. 1sta afdelningen: Stats-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden. Andra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 142 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 119 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 117 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 4.8 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 3.0 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 3.6 MB)