Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1828-1830. Tionde samlingen, innehållande expeditions-utskottets memorial och utlåtanden samt förlsag till rikets ständers underd. skrifvelser till Kongl. Maj:t, jemte riksdagsbeslutet. Tredje bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 61 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 11 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 335K)