Bihang till samtliga riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1865 och 1866. Andra samlingen. 1sta afdelningen: Rikets ständers revisorers sam justitie-ombudsmans berättelser. Tredje bandet, 1865 års revisions-berättelser

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 134 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 134 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 9.8 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 5.5 MB)