Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1853 och 1854. Sjette samlingen. 1sta afdelningen: Banko-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 130 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 122 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 59 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 3.4 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 3.2 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.4 MB)