Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1828, 1829 och 1830. Tionde samlingen, innehållande expeditions-utskottets memorial och utlåtanden samt förlsag till rikets ständers underd. skrifvelser till Kongl. Maj:t, jemte riksdagsbeslutet. Andra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 59 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 142 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 83 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 3.0 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 5.1 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 5.9 MB)