Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1894, Samling 2, Afd. 1, 1893 års revisionsberättelser samt justitieombudsmannens embetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1894___jo_ sökbar PDF (storlek: 7.1 MB)
berrdg_1894___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 6.2 MB)
berrdg_1894___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 17 MB)
berrdg_1894___statsverk__01 sökbar PDF (storlek: 23 MB)
berrdg_1894___statsverk__02 sökbar PDF (storlek: 18 MB)

 

berrdg_1894___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 80 MB)
berrdg_1894___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
berrdg_1894___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 96 MB)
berrdg_1894___statsverk__01 utskrifts-PDF (storlek: 122 MB)
berrdg_1894___statsverk__02 utskrifts-PDF (storlek: 133 MB)

 

berrdg_1894___jo_ text i XML-format (storlek: 1.1 MB)
berrdg_1894___riksbank_ text i XML-format (storlek: 3.0 MB)
berrdg_1894___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 6.3 MB)
berrdg_1894___statsverk__01 text i XML-format (storlek: 10 MB)
berrdg_1894___statsverk__02 text i XML-format (storlek: 6.0 MB)