Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1828 och 1829. Tionde samlingen, innehållande expeditions-utskottets memorial och utlåtanden samt förlsag till rikets ständers underd. skrifvelser till Kongl. Maj:t, jemte riksdagsbeslutet. [Första bandet]

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 66 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 66 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.7 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)