Protocoll hållna hos välloflige borgare-ståndet, vid lagtima riksdagen i Stockholm, år 1840. Andra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 84 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 83 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 84 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 70 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 3.0 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.9 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)