Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1887, den 15 januari-den 5 mars, Samling 1, Afd. 1, Bd 1, Kongl. Maj:ts proposition n:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof, med dertill hörande bilagor

 

Källa: Riksdagen

prop_1887_janmar___1_01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1887_janmar___1_02 sökbar PDF (storlek: 13 MB)

 

prop_1887_janmar___1_01 utskrifts-PDF (storlek: 161 MB)
prop_1887_janmar___1_02 utskrifts-PDF (storlek: 132 MB)

 

prop_1887_janmar___1_01 text i XML-format (storlek: 3.9 MB)
prop_1887_janmar___1_02 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)