Bihang till samtliga riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1865 och 1866. Andra samlingen. 1:sta afdelningen: Rikets ständers revisorers samt justitie-ombudsmans berättelser. Första bandet, 1863 års revisons-berättelser

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 132 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 106 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 9.1 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 4.7 MB)