Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1883, Samling 2, Afd. 1, 1882 års revisionsberättelser samt justitieombudsmannens berättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1883___jo_ sökbar PDF (storlek: 6.6 MB)
berrdg_1883___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 3.9 MB)
berrdg_1883___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 13 MB)
berrdg_1883___statsverk__01 sökbar PDF (storlek: 22 MB)
berrdg_1883___statsverk__02 sökbar PDF (storlek: 7.4 MB)

 

berrdg_1883___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 66 MB)
berrdg_1883___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
berrdg_1883___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 76 MB)
berrdg_1883___statsverk__01 utskrifts-PDF (storlek: 109 MB)
berrdg_1883___statsverk__02 utskrifts-PDF (storlek: 52 MB)

 

berrdg_1883___jo_ text i XML-format (storlek: 923 kB)
berrdg_1883___riksbank_ text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
berrdg_1883___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 4.1 MB)
berrdg_1883___statsverk__01 text i XML-format (storlek: 9.1 MB)
berrdg_1883___statsverk__02 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)