Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1840 och 1841. Första samlingen. 1:sta afdelningen: Kongl. Maj:ts nådiga propositioner och skrifvelser, jemte utdragen af de inför Kongl. Maj:t uti stats-rådets i ämnet förde protocoll

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 109 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 110 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 112 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 31 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 572K)