Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1890, Samling 2, Afd. 2, Komitébetänkanden m. m., Bd 3

 

Källa: Riksdagen

kombet_1890____3_1_01 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
kombet_1890____3_1_02 sökbar PDF (storlek: 19 MB)
kombet_1890____3_1_03 sökbar PDF (storlek: 8.5 MB)

 

kombet_1890____3_1_01 utskrifts-PDF (storlek: 148 MB)
kombet_1890____3_1_02 utskrifts-PDF (storlek: 144 MB)
kombet_1890____3_1_03 utskrifts-PDF (storlek: 66 MB)

 

kombet_1890____3_1_01 text i XML-format (storlek: 5.2 MB)
kombet_1890____3_1_02 text i XML-format (storlek: 7.0 MB)
kombet_1890____3_1_03 text i XML-format (storlek: 2.9 MB)