Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1840 och 1841. Tionde samlingen. 1sta afdelningen. Expeditions-utskottets förslag till R:s St:s underdåniga skrifvelser till Kongl. Maj:t m. m. jemte riksdags-beslutet. 1sta bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 113 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 113 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 113 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 75 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.3 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.8 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 5.7 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)