Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1847 och 1848. Fjerde samlingen. 1sta afdelningen: Stats-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden. Första bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 107 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 112 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 47 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 3.4 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 3.0 MB)