Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1901, Samling 2, Afd. 1, Bd 2, 1900 års berättelser ang. riksbanken och riksgäldskontoret samt justitieombudsmannens embetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1901___jo_ sökbar PDF (storlek: 6.4 MB)
berrdg_1901___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 8 MB)
berrdg_1901___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 22 MB)

 

berrdg_1901___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 68 MB)
berrdg_1901___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
berrdg_1901___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 134 MB)

 

berrdg_1901___jo_ text i XML-format (storlek: 945 kB)
berrdg_1901___riksbank_ text i XML-format (storlek: 3.2 MB)
berrdg_1901___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 6.4 MB)