Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1890, Samling 2, Afd. 2, Komitébetänkanden m. m., Bd 2

 

Källa: Riksdagen

kombet_1890____2_1_01 sökbar PDF (storlek: 14 MB)
kombet_1890____2_1_02 sökbar PDF (storlek: 14 MB)
kombet_1890____2_1_03 sökbar PDF (storlek: 25 MB)
kombet_1890____2_1_04 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)

 

kombet_1890____2_1_01 utskrifts-PDF (storlek: 136 MB)
kombet_1890____2_1_02 utskrifts-PDF (storlek: 139 MB)
kombet_1890____2_1_03 utskrifts-PDF (storlek: 134 MB)
kombet_1890____2_1_04 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)

 

kombet_1890____2_1_01 text i XML-format (storlek: 3.2 MB)
kombet_1890____2_1_02 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
kombet_1890____2_1_03 text i XML-format (storlek: 12 MB)
kombet_1890____2_1_04 text i XML-format (storlek: 622 kB)