Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, innehållande de handlingar, hvilka till riks-stånden blifvit aflemnade, såsom konungens nådiga propositioner, riksens ständers utskotts betänkanden och förklaringar, samt riks-ståndens protocolls: utdrag vid urtima riksdagen i Stockholm 1823. [Del 23]. Bihang till samtliga riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm 1823. Nionde samlingen innehållande riks-ståndens protocolls utdrag, som innefatta beslut. Tredje bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 55 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 56 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 15 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.4 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 428K)