Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1904, Samling 1, Afd. 1, Bd 01, 1/2, Kungl. Maj:ts proposition n:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof, jämte därtill hörande bilagor t. o. m. femte hufvudtiteln

 

Källa: Riksdagen

prop_1904____1_01 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
prop_1904____1_02 sökbar PDF (storlek: 29 MB)
prop_1904____1_03 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
prop_1904____1_04 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1904____1_05 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1904____1_06 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
prop_1904____1_07 sökbar PDF (storlek: 5.1 MB)

 

prop_1904____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 167 MB)
prop_1904____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 113 MB)
prop_1904____1_03 utskrifts-PDF (storlek: 175 MB)
prop_1904____1_04 utskrifts-PDF (storlek: 199 MB)
prop_1904____1_05 utskrifts-PDF (storlek: 189 MB)
prop_1904____1_06 utskrifts-PDF (storlek: 194 MB)
prop_1904____1_07 utskrifts-PDF (storlek: 54 MB)

 

prop_1904____1_01 text i XML-format (storlek: 3.1 MB)
prop_1904____1_02 text i XML-format (storlek: 17 MB)
prop_1904____1_03 text i XML-format (storlek: 6.1 MB)
prop_1904____1_04 text i XML-format (storlek: 2.8 MB)
prop_1904____1_05 text i XML-format (storlek: 4.0 MB)
prop_1904____1_06 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
prop_1904____1_07 text i XML-format (storlek: 1.0 MB)