Bihang till samteliga riks-ståndens protocoll, innehållande de handlingar, hvilka till riks-stånden blifvit aflemnade, såsom konungens nådiga propositioner, riksens ständers utskotts betänkanden och förklaringar, samt riks-ståndens protocolls: utdrag, vid urtima riksdagen i Stockholm 1815. [Del 10], Femte bandets fjerde afdelning

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 62 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 46 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 29 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 4.1 MB)