Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1890, Samling 2, Afd. 1, 1889 års revisionsberättelser samt justitieombudsmannens embetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1890___jo_ sökbar PDF (storlek: 8 MB)
berrdg_1890___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 5.7 MB)
berrdg_1890___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 15 MB)
berrdg_1890___statsverk__01 sökbar PDF (storlek: 24 MB)
berrdg_1890___statsverk__02 sökbar PDF (storlek: 12 MB)

 

berrdg_1890___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 83 MB)
berrdg_1890___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
berrdg_1890___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 84 MB)
berrdg_1890___statsverk__01 utskrifts-PDF (storlek: 106 MB)
berrdg_1890___statsverk__02 utskrifts-PDF (storlek: 90 MB)

 

berrdg_1890___jo_ text i XML-format (storlek: 1.2 MB)
berrdg_1890___riksbank_ text i XML-format (storlek: 2.7 MB)
berrdg_1890___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 5.4 MB)
berrdg_1890___statsverk__01 text i XML-format (storlek: 11 MB)
berrdg_1890___statsverk__02 text i XML-format (storlek: 3.5 MB)