Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1906, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 6

 

Källa: Riksdagen

kombet_1906____6_1_01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
kombet_1906____6_1_02 sökbar PDF (storlek: 38 MB)
kombet_1906____6_1_03 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
kombet_1906____6_2 sökbar PDF (storlek: 16 MB)

 

kombet_1906____6_1_01 utskrifts-PDF (storlek: 166 MB)
kombet_1906____6_1_02 utskrifts-PDF (storlek: 129 MB)
kombet_1906____6_1_03 utskrifts-PDF (storlek: 41 MB)
kombet_1906____6_2 utskrifts-PDF (storlek: 160 MB)

 

kombet_1906____6_1_01 text i XML-format (storlek: 4.4 MB)
kombet_1906____6_1_02 text i XML-format (storlek: 24 MB)
kombet_1906____6_1_03 text i XML-format (storlek: 10 MB)
kombet_1906____6_2 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)