Bihang till samtliga riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1865 och 1866. Tionde samlingen. 1sta afdelningen: Expeditions-utskottets förslag till rikets ständers underdåniga skrifvelser till Kongl. Maj:t, m. m.

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 116 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 123 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 88 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 3.8 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 4.9 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 3.0 MB)