Bihang till samtliga riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1853 och 1854. Andra samlingen. 1sta afdelningen: Rikets ständers revisorers samt justitie-ombudsmans berättelser. Andra bandet. 1853 års revisions-berättelser

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 124 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 108 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 8.5 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 5.1 MB)