Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1847 och 1848. Andra samlingen. 1sta afdelningen: Rikets ständers revisorers berättelser. Första bandet, 1845 års revisions-berättelser

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 113 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 106 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 40 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 5.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 3.8 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.6 MB)