Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, innehållande de handlingar, hvilka till riks-stånden blifvit aflemnade, såsom konungens nådiga propositioner, riksens ständers utskotts betänkanden och förklaringar, samt riks-ståndens protocolls: utdrag vid urtima riksdagen i Stockholm 1823. [Del 21]. Nionde samlingen. Riks-ståndens protocolls-utdrag, innefattande beslut. 1:sta bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 62 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 62 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 46 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)