Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1908, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 5

 

Källa: Riksdagen

kombet_1908____5_1_01 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
kombet_1908____5_1_02 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
kombet_1908____5_1_03 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
kombet_1908____5_1_04 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
kombet_1908____5_1_05 sökbar PDF (storlek: 9.7 MB)
kombet_1908____5_2 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)

 

kombet_1908____5_1_01 utskrifts-PDF (storlek: 141 MB)
kombet_1908____5_1_02 utskrifts-PDF (storlek: 145 MB)
kombet_1908____5_1_03 utskrifts-PDF (storlek: 146 MB)
kombet_1908____5_1_04 utskrifts-PDF (storlek: 151 MB)
kombet_1908____5_1_05 utskrifts-PDF (storlek: 75 MB)
kombet_1908____5_2 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)

 

kombet_1908____5_1_01 text i XML-format (storlek: 3.1 MB)
kombet_1908____5_1_02 text i XML-format (storlek: 3.0 MB)
kombet_1908____5_1_03 text i XML-format (storlek: 3.0 MB)
kombet_1908____5_1_04 text i XML-format (storlek: 3.1 MB)
kombet_1908____5_1_05 text i XML-format (storlek: 2.7 MB)
kombet_1908____5_2 text i XML-format (storlek: 631 kB)