Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1908, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 4

 

Källa: Riksdagen

kombet_1908____4-1_01 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
kombet_1908____4-1_02 sökbar PDF (storlek: 8.9 MB)
kombet_1908____4-2 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
kombet_1908____4-3 sökbar PDF (storlek: 12 MB)
kombet_1908____4-4 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)

 

kombet_1908____4-1_01 utskrifts-PDF (storlek: 159 MB)
kombet_1908____4-1_02 utskrifts-PDF (storlek: 50 MB)
kombet_1908____4-2 utskrifts-PDF (storlek: 51 MB)
kombet_1908____4-3 utskrifts-PDF (storlek: 93 MB)
kombet_1908____4-4 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)

 

kombet_1908____4-1_01 text i XML-format (storlek: 3.1 MB)
kombet_1908____4-1_02 text i XML-format (storlek: 3.9 MB)
kombet_1908____4-2 text i XML-format (storlek: 10 MB)
kombet_1908____4-3 text i XML-format (storlek: 4.3 MB)
kombet_1908____4-4 text i XML-format (storlek: 459 kB)