Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1890, Samling 1, Afd. 1, Bd 1, Kongl. Maj:ts proposition n:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof, med dertill hörande bilagor

 

Källa: Riksdagen

prop_1890____1_01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1890____1_02 sökbar PDF (storlek: 16 MB)

 

prop_1890____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 158 MB)
prop_1890____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 166 MB)

 

prop_1890____1_01 text i XML-format (storlek: 3.8 MB)
prop_1890____1_02 text i XML-format (storlek: 2.8 MB)