Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1879, Samling 2, Afd. 1, 1878 års revisionsberättelser samt justitieombudsmannens berättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1879___jo_ sökbar PDF (storlek: 6 MB)
berrdg_1879___kommerse_ sökbar PDF (storlek: 928 kB)
berrdg_1879___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
berrdg_1879___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 17 MB)
berrdg_1879___statsverk__01 sökbar PDF (storlek: 26 MB)
berrdg_1879___statsverk__02 sökbar PDF (storlek: 13 MB)

 

berrdg_1879___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 60 MB)
berrdg_1879___kommerse_ utskrifts-PDF (storlek: 4.6 MB)
berrdg_1879___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
berrdg_1879___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 113 MB)
berrdg_1879___statsverk__01 utskrifts-PDF (storlek: 118 MB)
berrdg_1879___statsverk__02 utskrifts-PDF (storlek: 103 MB)

 

berrdg_1879___jo_ text i XML-format (storlek: 810 kB)
berrdg_1879___kommerse_ text i XML-format (storlek: 213 kB)
berrdg_1879___riksbank_ text i XML-format (storlek: 1.4 MB)
berrdg_1879___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 5.0 MB)
berrdg_1879___statsverk__01 text i XML-format (storlek: 11 MB)
berrdg_1879___statsverk__02 text i XML-format (storlek: 2.8 MB)