Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1847 och 1848. Första samlingen. 1sta afdelningen: Kongl. Maj:ts nådiga propositioner och skrifvelser jemte utdragen af de inför Kongl. Maj:t uti stats-rådet i ämnet i förde protocoll. [Första bandet]

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 110 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 109 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 113 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 117 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.8 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 3.1 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 6.1 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)