Protocoller hållne hos högloflige ridderskapet och adeln wid riksdagen i Stockholm år 1809. [Del 5]. Fjerde bandets 2:dra afdeln

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 68 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 68 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 71 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 69 MB)
Del 5 sökbar PDF (storlek: 67 MB)
Del 6 sökbar PDF (storlek: 43 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.3 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
Del 5 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
Del 6 text i XML-format (storlek: 1.4 MB)