Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1853 och 1854. Första samlingen. 1sta afdelningen: Kongl. Maj:ts nådiga propositioner och skrifvelser, jemte utdragen af de inför Kongl. Maj:t uti stats-rådet i ämnet förda protokoll

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 111 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 108 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 99 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 86 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 3.5 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 3.3 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)