Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1847 och 1848. Första samlingen. 1sta afdelningen. Andra bandet: Underdånigt betäkande till Kongl. Maj:t angående förenklade af beskattningsväsendet samt uppbörds- och redogörelse-verket

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 107 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 105 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 111 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 115 MB)
Del 5 sökbar PDF (storlek: 119 MB)
Del 6 sökbar PDF (storlek: 125 MB)
Del 7 sökbar PDF (storlek: 54 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.8 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 3.2 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 6.2 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
Del 5 text i XML-format (storlek: 5.4 MB)
Del 6 text i XML-format (storlek: 34M)
Del 7 text i XML-format (storlek: 6.6 MB)