Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1886, Samling 2, Afd. 1, 1885 års revisionsberättelser samt justitieombudsmannens berättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1886___jo_ sökbar PDF (storlek: 4.5 MB)
berrdg_1886___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 4.4 MB)
berrdg_1886___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 14 MB)
berrdg_1886___statsverk__01 sökbar PDF (storlek: 24 MB)
berrdg_1886___statsverk__02 sökbar PDF (storlek: 10 MB)

 

berrdg_1886___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 45 MB)
berrdg_1886___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
berrdg_1886___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 74 MB)
berrdg_1886___statsverk__01 utskrifts-PDF (storlek: 117 MB)
berrdg_1886___statsverk__02 utskrifts-PDF (storlek: 75 MB)

 

berrdg_1886___jo_ text i XML-format (storlek: 689 kB)
berrdg_1886___riksbank_ text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
berrdg_1886___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 4.8 MB)
berrdg_1886___statsverk__01 text i XML-format (storlek: 11 MB)
berrdg_1886___statsverk__02 text i XML-format (storlek: 3.1 MB)