Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1875, Samling 2, Afd. 1, 1874 års revisionsberättelser samt justitie-ombudsmannens berättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1875___jo_ sökbar PDF (storlek: 5.9 MB)
berrdg_1875___kommerse_ sökbar PDF (storlek: 879 kB)
berrdg_1875___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 4.1 MB)
berrdg_1875___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 15 MB)
berrdg_1875___statsverk_ sökbar PDF (storlek: 28 MB)

 

berrdg_1875___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 62 MB)
berrdg_1875___kommerse_ utskrifts-PDF (storlek: 4.6 MB)
berrdg_1875___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
berrdg_1875___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 98 MB)
berrdg_1875___statsverk_ utskrifts-PDF (storlek: 142 MB)

 

berrdg_1875___jo_ text i XML-format (storlek: 816 kB)
berrdg_1875___kommerse_ text i XML-format (storlek: 227 kB)
berrdg_1875___riksbank_ text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
berrdg_1875___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 4.8 MB)
berrdg_1875___statsverk_ text i XML-format (storlek: 11 MB)