Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1912, Bd 03, Nr 22-30; [23 mars-17 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1912__ak__22 sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1912__ak__23 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1912__ak__24 sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1912__ak__25 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1912__ak__26 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1912__ak__27 sökbar PDF (storlek: 4 MB)
prot_1912__ak__28 sökbar PDF (storlek: 4.8 MB)
prot_1912__ak__29 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
prot_1912__ak__30 sökbar PDF (storlek: 5.4 MB)

 

prot_1912__ak__22 utskrifts-PDF (storlek: 40 MB)
prot_1912__ak__23 utskrifts-PDF (storlek: 39 MB)
prot_1912__ak__24 utskrifts-PDF (storlek: 42 MB)
prot_1912__ak__25 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prot_1912__ak__26 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1912__ak__27 utskrifts-PDF (storlek: 46 MB)
prot_1912__ak__28 utskrifts-PDF (storlek: 56 MB)
prot_1912__ak__29 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
prot_1912__ak__30 utskrifts-PDF (storlek: 66 MB)

 

prot_1912__ak__22 text i XML-format (storlek: 609 kB)
prot_1912__ak__23 text i XML-format (storlek: 567 kB)
prot_1912__ak__24 text i XML-format (storlek: 694 kB)
prot_1912__ak__25 text i XML-format (storlek: 397 kB)
prot_1912__ak__26 text i XML-format (storlek: 427 kB)
prot_1912__ak__27 text i XML-format (storlek: 757 kB)
prot_1912__ak__28 text i XML-format (storlek: 918 kB)
prot_1912__ak__29 text i XML-format (storlek: 575 kB)
prot_1912__ak__30 text i XML-format (storlek: 984 kB)