Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, innehållande de handlingar, hvilka till riks-stånden blifvit aflemnade, såsom konungens nådiga propositioner, riksens ständers utskotts betänkanden och förklaringar, samt riks-ståndens protocolls: utdrag vid urtima riksdagen i Stockholm 1823. [Del 18]. Bihang till samtliga riks-ståndens protocoll. Sjunde samlingen, innehållande lag-utskottets betänkanden. Tredje bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 88 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.7 MB)