Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834. Sjette samlingen. 1sta afdelningen: banco-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden. 2dra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 144 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 112 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 119 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 41 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 1.2 MB)