Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1875, Samling 1, Afd. 1, Bd 1, Kongl. Maj:ts proposition n:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof, med dertill hörande bilagor

 

Källa: Riksdagen

prop_1875____1_01 sökbar PDF (storlek: 23 MB)
prop_1875____1_02 sökbar PDF (storlek: 19 MB)
prop_1875____1_03 sökbar PDF (storlek: 14 MB)

 

prop_1875____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 153 MB)
prop_1875____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 168 MB)
prop_1875____1_03 utskrifts-PDF (storlek: 105 MB)

 

prop_1875____1_01 text i XML-format (storlek: 7.1 MB)
prop_1875____1_02 text i XML-format (storlek: 3.4 MB)
prop_1875____1_03 text i XML-format (storlek: 4.9 MB)