Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1847 och 1848. Tionde samlingen. 1sta afdelningen. Andra bandet. Rikets ständers bevillnings-stadga, riks-stat samt förslag till förordning angående stämplade pappers-afgiften, jemte riksdags-beslutet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 103 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 21 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 5.7 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 618K)