Bihang till samtliga riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1865 och 1866. Bilagor till första samlingen. 1sta afdelningen. Tillförordnade kommitterades underdåniga betänkanden, angående landförsvaret och med förslag till ny tulltaxa

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 168 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 156 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 68 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 6.8 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 11M)
Del 3 text i XML-format (storlek: 12M)