Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, innehållande de handlingar, hvilka till riks-stånden blifvit aflemnade, såsom konungens nådiga propositioner, riksens ständers utskotts betänkanden och förklaringar, samt riks-ståndens protocolls-utdrag vid urtima riksdagen i Stockholm 1823. [Del 15]. Sjette samlingen. Banco-utskottets betänkanden. 2:dra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 63 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 46 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.3 MB)