Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1910, Samling 1, Afd. 1, Bd 1, 1, Kungl. Maj:ts proposition n:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof, jämte därtill hörande bilagor t. o. m. tredje hufvudtiteln

 

Källa: Riksdagen

prop_1910____1_01 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
prop_1910____1_02 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1910____1_03 sökbar PDF (storlek: 37 MB)
prop_1910____1_04 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1910____1_05 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
prop_1910____1_06 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1910____1_07 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
prop_1910____1_08 sökbar PDF (storlek: 5.1 MB)

 

prop_1910____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 150 MB)
prop_1910____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 178 MB)
prop_1910____1_03 utskrifts-PDF (storlek: 159 MB)
prop_1910____1_04 utskrifts-PDF (storlek: 173 MB)
prop_1910____1_05 utskrifts-PDF (storlek: 188 MB)
prop_1910____1_06 utskrifts-PDF (storlek: 196 MB)
prop_1910____1_07 utskrifts-PDF (storlek: 194 MB)
prop_1910____1_08 utskrifts-PDF (storlek: 56 MB)

 

prop_1910____1_01 text i XML-format (storlek: 3.3 MB)
prop_1910____1_02 text i XML-format (storlek: 3.6 MB)
prop_1910____1_03 text i XML-format (storlek: 17 MB)
prop_1910____1_04 text i XML-format (storlek: 4.4 MB)
prop_1910____1_05 text i XML-format (storlek: 3.2 MB)
prop_1910____1_06 text i XML-format (storlek: 2.8 MB)
prop_1910____1_07 text i XML-format (storlek: 3.0 MB)
prop_1910____1_08 text i XML-format (storlek: 739 kB)