Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1893, Samling 2, Afd. 1, 1892 års revisionsberättelser samt justitieombudsmannens embetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1893___jo_ sökbar PDF (storlek: 6.7 MB)
berrdg_1893___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 6 MB)
berrdg_1893___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 19 MB)
berrdg_1893___statsverk__01 sökbar PDF (storlek: 24 MB)
berrdg_1893___statsverk__02 sökbar PDF (storlek: 14 MB)

 

berrdg_1893___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 70 MB)
berrdg_1893___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
berrdg_1893___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 120 MB)
berrdg_1893___statsverk__01 utskrifts-PDF (storlek: 121 MB)
berrdg_1893___statsverk__02 utskrifts-PDF (storlek: 111 MB)

 

berrdg_1893___jo_ text i XML-format (storlek: 1.2 MB)
berrdg_1893___riksbank_ text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
berrdg_1893___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 6.1 MB)
berrdg_1893___statsverk__01 text i XML-format (storlek: 9.4 MB)
berrdg_1893___statsverk__02 text i XML-format (storlek: 4.1 MB)