Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, innehållande de handlingar, hvilka till riks-stånden blifvit aflemnade, såsom konungens nådiga propositioner, riksens ständers utskotts betänkanden och förklaringar, samt riks-ståndens protocolls-utdrag vid urtima riksdagen i Stockholm 1823. [Del 14]. Sjette samlingen. Banco-utskottets betänkanden. 1:sta bandet.

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 61 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 62 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 62 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 24 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 712K)