Det här materialet kommer från Kungliga bibliotekets samlingar.